Články REÁLNÁ PSYCHOLOGIE

Je to systém popisující skutečnost takovou jaká opravdu je.

Odhaluje zákony skutečnosti projevující se v našem materiálním světě.

Detailně rozebírá člověka a ukazuje jeho místo a účel ve světě a skutečnosti skrze neměnné zákonitosti.

Ukazuje propojenost vztahů mezi lidmi navzájem a světem kolem.

Vede člověka k uvědomění si kým ve skutečnosti je, jak má žít a jaké hodnoty se ho vnitřně týkají.

Reálná psychologie je první praktická příručka života nezávislá na okolních systémech.

Nic nezamlčuje, nevytváří účelové lži a není cenzurovaná...

Je toto téma pro člověka vůbec důležité? Vždyť každý, čas od času, zažívá větší či menší chvíle štěstí. Nebo ne?

Člověk běžně používá k životu pět smyslů. Sluch, zrak, čich, chuť a hmat. I když se můžeme občas doslechnout o intuici, jako o šestém smyslu, zaslouží si svůj vlastní popis. V oblasti intuice má mnoho lidí velmi zkreslené informace, vedoucí ke špatným koncům. Budu jim věnovat samostatný článek.

Od dětství se učíme vidět a popisovat lidi, a věci kolem sebe. Pak si k nim vytvoříme určitým postoj a ten nazýváme vztahem. Vztah k věcem a vztah k lidem.

Klasická psychologie sice tuší souvislost mezi člověkem, přírodou a životem, ale odklonila se od filozofického základu a omezila se pouze na člověka jako takového, vlivy vnější a podvědomé vnitřní, které ho spoluformují.