Články REÁLNÁ PSYCHOLOGIE

Je to systém popisující skutečnost takovou jaká opravdu je.

Odhaluje zákony skutečnosti projevující se v našem materiálním světě.

Detailně rozebírá člověka a ukazuje jeho místo a účel ve světě a skutečnosti skrze neměnné zákonitosti.

Ukazuje propojenost vztahů mezi lidmi navzájem a světem kolem.

Vede člověka k uvědomění si kým ve skutečnosti je, jak má žít a jaké hodnoty se ho vnitřně týkají.

Reálná psychologie je první praktická příručka života nezávislá na okolních systémech.

Nic nezamlčuje, nevytváří účelové lži a není cenzurovaná...

Věda v touze pochopit, rozlišit, seřadit a využít vše kolem nás i nás samotné, vrhla se na studium vědomí člověka. Vědci se zaměřili, v duchu materialistické ideje, na mozek.

Uctívání

30.03.2024

Uctívání, ona velká pokora před něčím, co člověka přesahuje, před čím pokleká a krotí svou mysl, své vášně a touhy, před čím odkládá nenávist a zlobu, toto uctívání skončilo se středověkem. Tak jsme se to učili ve škole.

Je toto téma pro člověka vůbec důležité? Vždyť každý, čas od času, zažívá větší či menší chvíle štěstí. Nebo ne?

Člověk běžně používá k životu pět smyslů. Sluch, zrak, čich, chuť a hmat. I když se můžeme občas doslechnout o intuici, jako o šestém smyslu, zaslouží si svůj vlastní popis. V oblasti intuice má mnoho lidí velmi zkreslené informace, vedoucí ke špatným koncům. Budu jim věnovat samostatný článek.

Od dětství se učíme vidět a popisovat lidi, a věci kolem sebe. Pak si k nim vytvoříme určitým postoj a ten nazýváme vztahem. Vztah k věcem a vztah k lidem.

Klasická psychologie sice tuší souvislost mezi člověkem, přírodou a životem, ale odklonila se od filozofického základu a omezila se pouze na člověka jako takového, vlivy vnější a podvědomé vnitřní, které ho spoluformují.