OTÁZKY A ODPOVĚDI

Za vaše otázky jsem rád.

Znamenají pro mne to, že existují lidé, kteří hledají. Ať už tělesné zdraví, psychickou pohodu, nebo duchovní přesah svého života. A to je moc dobře.

Lidé, kteří v životě hledali více, než jim společnost, ve které žili, nabízela, byli ti, kteří tvořili v životě větší hodnoty – Buddha, Ježíš, Einstein a miliony neznámých, ale hledajících. Nakonec po sobě zanechávají vyšlapanou cestu, po které se, my ostatní, můžeme vydat objevovat hodnoty pro svůj život, ale i pro další pokolení.

Jsme poutníci životem, přátelé.

Pojďme si klást otázky, a odpovědi proměňme v činy...

Zde jsou dvě kategorie Otázek a odpovědí.

Zapojte se a pište...