Psychické zdraví

KONZULTACE / poradna se Samem online

Cena 30 minut / 700,- Kč        

"Když vstupujete do cizí zahrady, choďte po cestičkách, které tam již jsou. Netvořte si své cesty, nebo pošlapete vše, co tam roste..."

Pomoc ze závislostí

- alkohol, drogy, hráčství a jiné

Výchova dětí

- správná výchova dítěte

- vztahy rodičů s dětmi

- komplikovaná puberta

- ztráta v rodině, rozvod rodičů

- závislosti

- výživa

Téma si volí sám klient. Nejčastěji řeším:

Diagnostika celkového psychického stavu

Rozbor osobnosti klienta, hledání jeho silných a slabých stránek     a nasměrování, která cesta nebo cesty jsou k dispozici pro životní růst. 

Nestranný náhled na životní události, jejich rozbor a hledání různých variant řešení. 

Upozornění na výhody a nevýhody vašich rozhodnutí. 

Rady jak věci napravit či využít pro dobro. 

Odkrývání třecích ploch ve vztazích mezi partnery, rodiči a dětmi, či jinými vztahy. Hledání nejvhodnějších řešení bez předsudků. 

Konzultace je půlhodinová

Průvodce z psychických 

problémů i nemocí

- stres, deprese, strach, úzkost, tíživý smutek

- úmrtí v rodině

- ztráta sebevědomí

- neidentifikovatelné psychické vypětí, vyhoření

- nechuť k životu, myšlenky na sebevraždu

- ztráta identity

- schizofrenie

- psychopatické sklony

- pro všechny, kdo chtějí lépe zvládat své psychické stavy

Vztahy

- partnerská a manželská poradna

- budování a ladění vztahů, nacházení společné řeči

- vztahy s dětmi či stárnoucími rodiči

Individuální a skupinové kurzy 

 Nabídka tématu: můžete si vybrat...

* Základy reálné psychologie *

* Řízené psychické uvolňování *

* Poznej vlastní mysl *

* Vytváření skutečných vztahů v rodině, mezi přáteli, v práci *

* Filosofie jako základ každé lidské bytosti *

* Jak se vyznat ve své životní situaci a co dělat *

- Nebo jiné téma dle domluvy...


Cena jednoho kurzu 1.600 Kč / osoba

Minimální počet účatníků pro konání kurzu je 10 osob.

Délka trvání kuru je 4 hodiny + 30 minutová přestávka.


V rámci přednášek, seminářů a kurzů se nelze dotknout všech témat, které člověka zajímají. 

K tomu slouží speciální akce na přání, kde Sámo Fujera vytvoří a přizpůsobí téma podle zájmu            a ve formě vyhovující právě Vám.  

Neváhejte nás kontaktovat.