Kolik máme informací pro skutečný život?

16.06.2024

V celé historii lidstva neexistovala doba, kdy by bylo tolik informací, jako je dnes.

Celé předávání informací začalo ústně. Následovalo tesání do kamene, pak se objevily papyry, za nimi knihy a dnes je to éra rádií, televizí a bezdrátového přenosu.

Žijeme v době, kdy máme možnost čerpat informace z celého světa, ze všech existujících zdrojů, o čemkoli nás napadne. Zlatá éra informací. Skvělé možnosti, jak sama sebe vzdělat neuvěřitelným způsobem. Nepotřebuji učitele, profesory. Nikdo mě nenutí, abych k tématu nebo oboru, který chci prostudovat a zajímá mě, přidával povinně obory, které mě nejen nezajímají, ale jsou v mém vzdělávání nepodstatné.

Mám své téma a ohodnotím se sám nebo v diskuzi s lidmi, ve stejném oboru. Získat informace mohu v jakémkoli věku. Nejsem omezen školou a jejími pravidly a směrnicemi.

Cítím se svobodnější než dříve, v záplavě informací, které ve mně vytváří dojem, že není mým očím nic skryto. Dozvědět se mohu úplně vše.

Přečíst vědecké články a na ně navazující knihy.

V rádiu si poslechnout odborníky z oboru, který mě zajímá.

V televizi sledovat vzdělávací pořady a dokumenty s mým tématem.

Na internetu sledovat příspěvky a videa s odborníky.

Chatovat s lidmi stejných zájmů či zadávat otázky směrem k učitelům a vědcům.

Takže ano.

Jsem právě přesvědčen o informační plnosti, svobodných možnostech každého z nás, dozvědět se cokoli mě zajímá. Skutečný život nebyl nikdy tak k dispozici, jako je dnes. Už není žádné tajemství…

A to je přátelé největší lež, které současný člověk uvěřil.

Ve všech sdělovacích prostředcích najdete vždy střípek pravdy. Proč? Proto, aby člověk uvěřil. Čistá lež je průhledná.

Dodnes nikdo nedokázal zmanipulovat stoprocentně a trvale lidskou mysl.

Lidská mysl je i v současnosti vyspělých technologií, záhadou. Někde hluboko v sobě má tak zvaný "spínač pravdy". Tento "spínač" se aktivuje u každého člověka v jiné situaci, v jiné chvíli a v jiném věku. Ale u každého se určitě sepne. Člověk v tu chvíli prohlédne lži, kterým věřil a podle kterých žil.

"Spínač pravdy" hledají vládnoucí třídy už od šedesátých let minulého století.

Tento záměr je schován za, na první pohled, nevinnými granty velkých univerzit, zaměřené na neurobiologii. Ale intenzivně se na tom pracuje i v tajných laboratořích po celém světě.

Aby lež nebyla hned odhalena, je součástí každé lži i střípek pravdy.

Díky němu nevzniká v mysli člověka takové napětí z rozporuplných informací a "spínač pravdy" se nesepne. Člověk uvěří. Přesvědčí sám sebe. Je zmanipulován a neví o tom.

Vnesli jsme důvodné pochybnosti do, teď už, primitivní myšlenky, že máme svobodný přístup ke všem informacím.

A pozvolna se objevuje i důvodná pochybnost o tom, jestli skutečný život, jak se prezentuje, je pravda. Nebo i zde je to jen střípek pravdy, zkreslený hromadami lží, kterým jsme uvěřili?...

Chcete vědět víc?

Klikněte níže a zaregistrujte se.