KONZULTACE

Určeno pro:

Všechny, kdo chtějí pomoci

Ty, kteří mají zájem o své zdraví, psychickou pohodu a duševní rozhled nebo útěchu

Dlouhodobě nemocné a upoutané na lůžko