Vláda chytrých mozků je u konce

02.05.2024

Věda v touze pochopit, rozlišit, seřadit a využít vše kolem nás i nás samotné, vrhla se na studium vědomí člověka. Vědci se zaměřili, v duchu materialistické ideje, na mozek.

Mozek, tvoří vědomí člověka. 

Kompletním zmapováním mozku, jeho jednotlivých částí, přiřazením specifických funkcí k určitým oblastem a pozorováním reakcí na různé podněty, hledali původ myšlení, formování myšlenek, emoční a citové vznikání a propojování s myšlením, a uvědomování si sebe sama, jako individuální já.

Výzkum probíhal velmi nadějně a experimenty prokazovaly, že mozek a vědomí spolu tak úzce spolupracují, že musí být jedním. Mozek vytváří vědomí. Vědomí je produkt mozku.

Cíleným atakem jednotlivých oblastí mozku, ovlivňovali vědci myšlení člověka. Vytvářeli v mysli subjektů specificky zaměřené emoce a pocity, a řídili tak myšlení, emoční cítění a dojmy vycházející z naočkovaných pocitů.

Na základě těchto výzkumů, s nejvyšší intenzitou od šedesátých let minulého století, vznikaly reklamy, státní propagandy a cíleně vytvořený konzumní systém společnosti. Objevila se vize jednotného světa, ne však na základě přirozeného vývoje člověka směrem k láskyplnému propojení, což je přirozené.

"Jednotný svět" vědci staví manipulací s lidským vědomím, s lidskou myslí, podle (ne)lidského zištného plánu.

Manipulace s vědomím člověka, měla už dávno přinést naplnění této vize. Ale nestalo se tak.

Proč?

Postupně se v rámci výzkumu mozku a vědomí člověka začaly objevovat anomálie. Zdálo se, že mozek není jediný, kdo dokáže zpracovávat informace. A některé z informací si vědomí člověka uvědomí, jako jasný stav uvědomění - poznání a teprve pak následuje práce mozku v kombinování výstižných slov, k popisu uvědomění.

Byl to vědecký šok.

To totiž znamená, že mozek není tvůrcem vědomí. Vědomí existuje nezávisle na mozku a jen mozek užívá k projevení se v tomto těle. 

Ale to ještě není vše. 

Vědomí evidentně upřednostňuje při spolupráci jiný orgán než mozek.
Nejprve totiž dochází k uvědomění – poznání, a pak se zapojí mozek k vytvoření slov, popisující ono uvědomění.

Kde dochází k uvědomění – poznání?

Který orgán je nadřazen mozku?

Chcete vědět víc?

Klikněte níže a zaregistrujte se.