Co skutečně vidíme

05.12.2023

Od dětství se učíme vidět a popisovat lidi, a věci kolem sebe. Pak si k nim vytvoříme určitým postoj a ten nazýváme vztahem. Vztah k věcem a vztah k lidem.

Každý z nás vychází z jiného prostředí, kolem sebe má jiné lidi, s jinými názory. Procházíme jinou výchovou a setkáváme se s jinými pohledy na život. Týkají se nás rozdílné zkušenosti a my, podle svého charakteru, je jinak zpracováváme.

Tak nacházíme v kontaktu s druhými lidmi podobnosti, ale i rozdíly. Každý jsme jedineční a v určitých situacích podobní.

Máme vnitřní potřebu se sdružovat s těmi, kteří myslí a cítí stejně jako my. I když, občas nás fascinuje rozdílnost, ale jen v případě, dojdeme-li k myšlence, že to, co má druhý a my ne, je přínosem do našeho života.

Na tomto principu vidění a vztahů se tvoří páry, rodiny, přátelství, sdružení, politické strany a další formy vztahů…

Člověk takto funguje po celý život a je spokojený, nebo nešťastný. Ať už prožívá život jakkoliv, většinou ho nenapadne, že existuje i jiné vidění lidí, věcí a světa kolem a toto vidění se přibližuje skutečnosti daleko více, než si umíme představit.

Pojďme pootevřít tajemné dveře reálné psychologie a nahlédnout do netušených prostor skutečnosti takové, jaká opravdu je…

Za svůj život jsme se naučili dívat se na sebe, lidi a věci kolem tak, jak se nám jeví. To vnímáme jako skutečnost. Z toho neplyne jen naše vidění, ale i rozhodování a obecně i zákony, podle kterých se řídíme.

Co když je ale skutečnost poněkud jiná, než jaká se nám jeví?

Neznamená to, že naše rozhodování a opírání se o spravedlnost je špatné?

Že děláme nevědomě chyby, vytváříme zlo a nevíme o tom?

Jaký život pak vlastně žijeme? Dobrý nebo špatný?


Takže jaká je skutečnost?

Držme se přísné vědy, ať nám do našeho vžitého vidění nevstupují naše osobní názory a zbytečně nezkreslují skutečnost.

Vše je elektro-magnetické pole. Jedno jediné v celém vesmíru. Co to znamená? Na cokoli se podíváte, ať už jsou to galaxie, zem, příroda, lidé kolem vás i vy samotní, vše je elektro-magnetické pole. Jedno jediné. Ve své podstatě jsme všichni jedno. To je fakt. Oddělenost, rozmanitost, se jen jeví na povrchu. Pokud moderní výraz elektro-magnetické pole nahradíme starým výrazem Bůh, chápeme náhle, aniž bychom byli nábožensky založení, biblické výroky:

"Bůh je ve všem a všude… i ve vás…"

A stejně se nám otevírá smysl buddhistických výroků: 

"Kdo ubližuje druhým, ubližuje sám sobě…"

Slovo karma - osud se stává ne vírou, ale součástí skutečnosti. Neboť elektro-magnetické pole přirozeně vyrovnává všechny možné výkyvy, aby zůstalo v rovnováze. Je tedy velmi rozumné počítat s následky svých činů…

Chcete vědět víc?

Klikněte níže a zaregistrujte se.