SÁMO FUJERA

"Kdo se o svůj život nestará, ten ho ztrácí… Kdo nic nehledá, ten nic nenachází a to, co má, ho opouští…
Být člověkem je výzva…"

Vítám Vás na stránkách

Vaše rozhodnutí podívat se na mé stránky, může být zásadním zlomem ve vašem životě.

Nabízím služby, které Vám mohou pomoci k radikální změně zdravotního stavu, hlubšímu pohledu na život, zlepšení nebo obnově vztahů s vašimi nejbližšími i duchovnějšímu prožívání Vaší životní cesty.

Radím, pomáhám, učím, upozorňuji, pěstuji naději a to vše s otevřeným srdcem a mnoholetou praxí.

Přeji Vám, ať jsou mé stránky pro Vás inspirací, povzbuzením a nadějí…

Sámo Fujera

MÉ SLUŽBY

Konzultace - Tělesné zdraví

Není na světě člověka, který by naplno fungoval a radoval se ze života, pokud má oslabení organismu nebo nemoc. Je však mnoho lidí, kteří si to uvědomí, až když své zdraví ztratí. Proto je důležité předcházet nemocem, anebo je včas, a nejlépe přírodními prostředky, odstranit. Naděje nikdy neumírá...

Konzultace - Tělesné zdraví →

Konzultace - Duševní zdraví

Jak se díváme na svět a na sebe, na dění kolem, je někdy palčivá otázka. 

Existuje Osud? Něco, co nás přesahuje?

A je to vůbec podstatné pro osobní život člověka? 

Uvidíme...

Konzultace - Duševní zdraví →

Jedinečné knihy

Sáma Fujery

Nejsou knihy jako knihy. Ty, které nabízím nejsou opisem ani shrnutím jiných autorů. Jsou výsledkem hlubokého bádání posledních třiceti let. Zdrojem a inspirací mi byla věda, mystika, příroda sama a intenzivní praxe a ověřování funkčnosti nabytých informací. Vyjímečným zdrojem mi také byly opisy zakázaných spisů vatikánské knihovny, doručené mi podivuhodnou cestou. Díky tomu získá čtenář informace, které nikde a nikdy nebyly zveřejněny...

Sámo Fujera