Srdce v plamenech

30 stran

Střežím se býti nástrojem kohokoli jiného, než nejvyššího Boha.
K němu se upínám celým svým srdcem. Z něho samotného čerpám vše, jenž jsem v rukopisech svých zanechal pro každou Boží duši, co kráčí cestou ku Pravdě.
Zkušenosti mé nejhlubší, z milosti Boží mi dané, vpisuji do těchto řádek. Kdo má oči k vidění, nechť čte…
Přemýšlet můžete o sobě.
V životě svém poznal jsem Pravdu a předal ji své generaci.
Učení mé v dalších stoletích zkomoleno bude a přijde čas ryzost Pravdy opět oživiti.
Jak s tímto naložíte, je na Vás. Však naději vkládám do Vašich rukou, že nežil a netrpěl jsem nadarmo. 

Sešitová měkká vazba, 30 stran.

Cena v EUR 11,- (Zasíláme také do zahraničí)

250,00 Kč