Poraž svou nemoc

délka 3:35 hod.

Co je člověk člověkem trpěl vždy různými nemocemi, včetně rakoviny. I když dnes máme specifické civilizační choroby, podstata nemoci zůstává stejná. Přes veškerou možnou léčbu a zavedené technologie v medicíně, nejsme méně nemocní. Zdravých lidí ubývá. Výjimečně člověk umře stářím a důstojně v rodinném kruhu. Zvykli jsme si trpět … Ničit organismus toxickými léky s vedlejšími účinky… Máte jedinečnou příležitost vzít zdraví do svých rukou. Prohlédnout příčiny nemocí, které se vzájemně prolínají na tělesné, duševní i duchovní úrovni. Zasáhnout příčiny a změnit nemoc nejen ve zdraví, ale i změnit život v mnohem lepší než je… 

Délka trvání 3:35 hod.

Audio záznam ve formátu MP3, který si můžete v nejbližší době po zaplacení stáhnout.

CENA V EUR 53,-

1 250,00 Kč