Příroda a tělo z cyklu Všechno se vším souvisí - první přednáška

VIDEO délka: 1:27 hod.

Jaký vztah má skutečně příroda a člověk?

Délka trvání 1:27 hod.


Video záznam ve formátu MP4, který si můžete v nejbližší době po zaplacení stáhnout.

CENA V EUR 15,-

350,00 Kč

Cyklus přednášek, který vám ukáže vzájemné souvislosti a propojenost života, ve všech jeho úrovních. Odhalte skryté cesty života a zdraví…

Příroda a tělo, první přednáška z cyklu Všechno se vším souvisí.

Je tu příroda jen od toho, abychom do ní chodili uvolnit svou mysl, nadýchat se čerstvého vzduchu, obdivovat její krásy a nebo sportovat?

Začneme se chovat jako uvědomělí paraziti, uzamkneme se do 15-ti minutových měst a budeme se provinile těšit z toho, že příroda je konečně bez nás a svobodná?

Jaký názor je správný?

Jaký vztah má skutečně příroda a člověk?

Pojďme odhalit skutečné vztahy, ať si můžeme vytvořit vlastní názor...