Mysl, náš přítel

28 stran

Pokud se člověk dokáže alespoň na okamžik zastavit na své cestě, a uvědomit si křehkost a zázrak života, napadají ho otázky po smyslu svého Bytí na tomto světě.
Odpovědi se různí.
My však hledáme tu svou vlastní odpověď. Někdy i celý život.
Měníme podle svých zkušeností žebříček hodnot, snažíme se dosahovat svých cílů. Co se nám dříve zdálo zásadní, se po čase jeví jako pošetilé.
Jaká je ta správná odpověď na otázku, co je smyslem mého života?
Víte přátelé, odpověď je pro všechny lidi na světě jedna jediná.
Bez výjimky.
Být lepším člověkem.
Ať jsme kým jsme. Ať děláme, co děláme.
Jestliže nějaká myšlenka, idea nebo činnost Vám brání být lepším člověkem, vzdejte se jí.
Není větší člověk než ten, který překonal sám sebe. Své slabosti a negativní stránky.

Nechť je Vám tato kniha oporou na cestě za lepším já…

Měkká sešitová vazba 28 stran.

Cena v EUR 11,- (Zasíláme také do zahraničí)

250,00 Kč