Vesmír, vibrace a člověk

23.06.2024
Celý vesmír vibruje. Od nejmenších částeček hmoty, až po největší hvězdné systémy.

Vakuum už dávno nedefinuje prázdno. Je plné kvantových částic a ty vibrují, pohybují se. Každá částice má specifickou hmotnost. Každý atom, každá molekula, každý tvor včetně člověka, má svoji specifickou hmotnost. Ale i každá planeta, galaxie, hvězdokupa má vlastní specifickou hmotnost.

Hmotnost určuje vyšší nebo nižší vibraci. A tak můžeme pozorovat, přísně vědecky, dualitu protikladů. Čím je vyšší hmotnost, tím jsou nižší vibrace. Čím je hmotnost nižší, tím jsou vibrace vyšší.

Vibrace se šíří prostorem, naráží na sebe, násobí se, pohlcují, slučují a znovu rozdělují. Na první pohled vše může působit chaoticky. Ale hlubším pozorováním objevujeme rytmický řád vibrací. 

Pokud by neexistoval řád, vesmír by se dávno zhroutil.

Z toho nám plyne poznání, že nic neexistuje samostatně. Vše se navzájem ovlivňuje. Vše je propojené, i když to na první pohled nemusíme vidět.

Částice se navzájem ovlivňují, a přitom se nemusí vidět a ani se navzájem fyzicky dotýkat. To je řád vesmíru a není z něho vyloučen nikdo, ani člověk.

Naše omezené smysly nám nedokáží zprostředkovat přímé poznání Skutečnosti.

A tak vždy potřebujeme pomůcku, když narazíme na vlastní limity smyslů.

Co je člověk člověkem, cítil vibrace v sobě i kolem sebe. Nutkání je projevit nakonec vedly k vědomému formování hlasu. Nejdříve to byla slova, později zpěv. 

Člověk objevil v sobě samém nejen podstatu vesmíru, vibrace. Objevil nástroj ke zviditelnění – hlas.

Toto vědomé propojení s tím, co nás nejen obklopuje, ale i v základu tvoří, byl prvotní impuls k formování sebe sama jako lidské bytosti.

Postupným poznáním člověk došel k pravdě. Inteligentní podstatě vesmíru, již nazval Bohem.

Poznáním vibrací – hlasu, dospěl k pravdě stvoření. Na počátku bylo slovo – vibrace, mající řád. Věda dnes mlčky svými pokusy doplňuje: "Vibrace – energie se neztrácí a je nezničitelná. Pouze mění svoji formu. Slovo je věčné a proměna je živost Slova".

Se všemi těmito myšlenkami můžete, ale také nemusíte souhlasit. Váš názor je založen na vaší výchově, škole, pocitech a emocích, které si každý z nás formuje vlastními zkušenostmi.

Lze se vůbec dopátrat skutečnosti 

– pravdy, bez předpojatosti?

Ano, lze.

Nežijte ve lži systému, že jedině on vám může zprostředkovat pravdu. A že vy sami nejste schopni na ni přijít sami. Že jsou k tomu určeni jen "vyvolení systémem".

Pojďme sami odhalit vibrace a jejich působení.

Chcete vědět víc?

Klikněte níže a zaregistrujte se.