Je zlo naší druhou přirozeností,      tak jako dobro?

30.11.2023

Pokud vycházíme ze skutečnosti duálního světa, řekli bychom, že ano.

Ale pojďme se hlouběji zamyslet, abychom se dopátrali, jak to doopravdy je.

š vesmír, a v něm náš svět, je tvořen v základu ze dvou protikladných sil.

Vesmír je elektro-magnetické pole. V našem světě se elektro-magnetické pole projevuje silou přitažlivou a odstředivou.

A dokonce člověkem a jeho psychikou hýbou tyto síly.

Přitažlivost, jako láska a odstředivá síla jako odpor nebo odpudivost.

Živost a aktivita naší mysli je tvořena těmito dvěma silami.

Abychom to správně definovali, je nutné je přesně popsat. Přesná charakteristika procesů v naší mysli je – aktivita a pasivita.

Ověříme si to na tělesné úrovni, kde známe jen tyto dvě polohy. Buď jsme aktivní nebo pasivní. Nic mezi tím neexistuje.

Každá z těchto sil má dvě polohy.

Aktivita pohyb, který dosáhne-li maxima, změní se ve výbuch. Pak nastává prostor pro druhou sílu – pasivitu, projevující se klidem. Jakmile klid dosáhne svého maxima, mění se ve zhroucení. Pak opět nastává prostor pro první sílu – aktivitu.

Procesy proměnlivosti těchto sil je možné pozorovat jak ve vesmíru, tak v naší mysli.

Pokud je mysl pod kontrolou, používá přiměřeně potenciál obou sil a střídá je podle potřeby, hlídá si hranici, aby nedošlo k výbuchu, ani ke zhroucení.

Ovšem, pokud mysl není pod kontrolou, pak je jen otázka času a okolností, kdy k výbuchu nebo ke zhroucení dojde.

Výbuch většinou nazýváme agresivitou, zlem.

Zhroucení nazýváme sebedestrukcí, zlem.

Z této filozofické úvahy nám plyne jasný závěr:

"Zlo není naší druhou přirozeností. Přirozenost člověka a jeho mysli je dobro. Dobro v dynamické proměnlivosti aktivity a pasivity.
Jen mysl bez kontroly se jeví jako zlá. Což je jen mysl, která se vymkla kontrole, má nastavené špatné žebříčky hodnot a tím se stává egoistickou, zaměřenou jen sama na sebe a tudíž zlou."

Ano přátelé, vesmír, svět, člověk, toto vše je tvořeno dobrem ve své dynamické proměnlivosti. 

A je jen na nás, jak onu dualitu uchopíme a použijeme ve svém životě...

Sámo Fujera