Články PŘÍRODA A ČLOVĚK

Za celou dobu lidské historie neměl člověk problémy s nadváhou, až na malé výjimky. A nebylo to jen nedostatkem jídla, jak bychom si mohli na první pohled myslet.

Zloději zdraví existují. Žijí mezi námi, ale jejich vlastní tvář nikdy neuvidíte. Proč? Půjčují si tváře lidí známých i neznámých kolem vás. Půjčují si je tajně, takže člověk, jehož tvář je takto zneužita, o tom většinou ani neví.

Na úsvitu lidstva, kdy se tvořily kmeny a z kmenů národ, bylo zdraví soukromou záležitostí každého jedince. On sám rozhodoval, co je a není pro jeho život zdravé a prospěšné.

Když nad tímto tématem opravdu přemýšlíte a ptáte se i lidí kolem vás, zjišťujete s úžasem, že odpovědi jsou nepřímé, nedostačující nebo založené na přáních a představách, ne však na skutečnosti.