Články PŘÍRODA A ČLOVĚK

Když nad tímto tématem opravdu přemýšlíte a ptáte se i lidí kolem vás, zjišťujete s úžasem, že odpovědi jsou nepřímé, nedostačující nebo založené na přáních a představách, ne však na skutečnosti.