Reálná psychologie

18.11.2023

Klasická psychologie sice tuší souvislost mezi člověkem, přírodou a životem, ale odklonila se od filozofického základu a omezila se pouze na člověka jako takového, vlivy vnější a podvědomé vnitřní, které ho spoluformují.

To je ovšem tragicky málo.

Pokud nebudu chápat přímou souvislost mezi životem, přírodou a člověkem ve skutečnosti a v tomto pořadí, budu se držet omezující části, která sama o sobě nedává hlubší smysl, jelikož opomíjí skutečnost jako celek.

Stejně tak se vytrácí smysl lidské existence, a tím i skutečné nasměrování platné pro lidstvo jako celek.

Vytváří se obrovský prostor pro systémovou manipulaci, rozdělení člověka od člověka. Objevuje se tendence falešného hodnocení na ceněné jedince postavením, inteligencí, majetkem, oproti bezvýznamným neúspěšným masám.

Reálná psychologie začíná filozofickou rovinou, která, jako jediný nástroj, dokáže odhalit psychologickou podstatu života člověka, provázanou svým vznikem s přírodou a příroda svým vznikem ze života, jako takového.

Chcete vědět víc?

Klikněte níže a zaregistrujte se.